» Informatii Utile


 

 

Etapele ce trebuiesc parcurse pentru autorizarea si construirea unei cladiri sunt urmatoarele:

 • Obtinerea certificatului de urbanism (CU) de la Primarie
 • Elaborarea proiectului tinand cont de tema data de Dvs. si respectand conditiile impuse de certificatul de urbanism
 • Obtinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism pe baza proiectului
 • Obtinerea autorizatiei de construire (AC) de la Primarie pe baza Certificatului de Urbanism, a proiectului si a avizelor de construire
 • Anuntarea inceperii lucrarilor la Primarie si la Inspectia de Stat in Constructii (ISC)
 • Inceperea lucrarilor de executie cu respectarea autorizatiei si a proiectului care a stat la baza emiterii acesteia
 • Receptionarea lucrarilor de construire si declararea incheierii acestora la Primarie si la Inspectia de Stat in Constructii

» Sfaturi practice pentru cumpararea unui teren


 

 

Autorizatia de Construire nu o puteti obtine pentru un teren mai mic de 200 de mp. Astfel de terenuri de asemenea dimensiuni sunt declarate neconstruibile, asadar nu aveti posibilitatea decat sa consolidati o casa care deja exista cu obligativitatea sa fie construita din zidarie.
Este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism in vederea vanzarii, inainte de
cumpararea terenului, pantru a sti eventuala asezare a casei si daca acel teren este construibil.
Daca latimea la strada este mai mica de 10-12m, trebuie elaborat PUD (Proiect Urbanistic de Detaliu); PUD se mai cere si in cazul in care nu se pot respecta, din diferite motive, reglementarile existente in PUG pentru zona respectiva.
Inainte de cumpararea terenului trebuie verificat, cu ajutorul unui inginer topometrist, daca dimensiunea si forma terenului in realitate, corespund cu ceea ce este trecut in acte si daca exista posibilitatea de realizare a racordului la retelele de utilitati (apa, canalizare, gaze, electricitate, telefonie, cablu TV).

» Certificatul de Urbanism


 

 

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 si 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii CU se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si doar o singura data.
Solicitantul - poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la imobil - teren sau constructii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.
Acesta se va adresa autoritatilor cu o cerere prin care se solicita emiterea CU cu precizarea scopului solicitarii.
Scopul emiterii CU - pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente precum si pentru autorizarea desfiintarii constructiilor.
Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

 

» Autorizatia de Construire


 

 

Autorizatia de Construire (AC) €“ este valabila cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. Perioada de valabilite se poate prelungi , putandu-se acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.
Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de inchiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).
Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica sau o persoana juridica autorizata, care are in obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrarilor de constructii.

» Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire


 

 

 1. cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;
 2. actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
 3. certificatul de urbanism (in copie);
 4. proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 5. fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
 6. avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
 7. declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 8. documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);
 9. documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

» Institutii de Avizare - Brasov

 

ELECTRICA

SDEE BRASOV

Adresa: str. Pictor Luchian nr. 25, cod 500193, Brasov, judetul Brasov,
Telefon: 0268 305 999, Fax: 0268 475 541
Email: sdee_bv@electricats.ro

COMPANIA APA BRASOV

Adresa: Str. Vlad Tepes nr. 13, 500092 - Brasov
Telefon: 0268/926
FAX: 0268/471427

DISTRIGAZ BRASOV

Adresa: Brasov str Bisericii Romane nr 107A
Telefon: 0268 - 9366
Email: contact@gdfsuez.ro

SALUBRITATE

Adresa: Str. Vlad ?epe? nr. 13, Brasov, România
Tel.: 0268/414 974; 470 828; 416 259,
Fax: 0268/472 146

ROMTELECOM

Adresa: Bd. Eroilor nr.9, Brasov, 500030, România 
Tel.: 0268/411 141; 404 218; 
Fax: 0268/412 112

INSPECORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

I.S.U.J. "Tara Barsei" Brasov

Adresa: Str. Mihai Viteazu nr.11, Brasov, 
Tel.: 0268/428 888; 
Fax: 0268/543 537
E-mail: contact@isujbv.ro

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Adresa: Str.Politehnicii nr.3, Bra?ov, Jud.Bra?ov, cod 500019
Tel.: 0268/419 013; 409 124; 
Fax: 0268/417 292

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR - S.G.A.

Adresa: Str. M Cranta nr.32, Brasov, 
Tel.: 0368/414 567; 
Fax: 0268/475 622
E-mail: dispecerat.bv@dao.rowater.ro

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

Adresa: Bd. Mihail Kogalniceanu nr.11, Brasov, 
Tel.: 0368/001 010;
0268/535 899; 547 972
Fax: 0268/547 973
E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI

Adresa: Bd. Mihail Kogalniceanu nr.13, bl. C2, sc.1 Brasov, 
Tel.: 0268/547 684;
Fax: 0268/547 695

ADMINISTRATIA NATIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE

Adresa: Str. Calea Feldioarei nr.6A, 500450 Brasov, 
Tel.: 0268/440 809;
Fax: 0268/440 021
E-mail: brasov@anif.ro